Kvalita, profesionalita a ochota
  Úvodná stránka |  Produkty |  Služby |  Cenníky |  O nás |  Kontakt |  Hľadaj Napíšte nám Mapa stránok Úvodná stránka

 Produkty
 Galéria
 Služby
 Cenníky
 
 O nás
 Hlavné  činnosti
 Referencie

 Aktuality

 Najčastejšie
 otázky


 Kontakt

 Mapa
 stránok


 Download
 
REFERENČNÝ SÚPIS STAVEBNÝCH ČINNOSTÍ
fy. TTITAN, s.r.o.

REFERENČNÝ SÚPIS PRÁC OBJEKTOV, KTORÉ BOLI REALIZOVANÉ SYSTÉMOM AQUASEAL

Hydroizolácia plochy striech:
 • Riadenie letovej prevádzky, Letisko M.R. Štefánika, Bratislava, 2300 m2 (Ing. Suchánková, 2003)

 • Oprava hydroizolácie striech objekt plničov:
 • Slovenská správa letísk, Letisko M.R. Štefánika, Bratislava, 1400 m2 (Ing. Suchánková, 2003)

 • objekt: Švantnerová 9 - 13
 • C – realitná agentúra, Bratislava, 1100 m2 (p. Pitra, 2003)

 • Oprava hydroizolácie striech jedáleň, reštaurácia, pošta:
 • STU v Bratislave, Účelové zariadenie 930 17, Gabčíkovo, 2500 m2 (p. Polaščin, 2003)

 • Hydroizolácia strechy:
 • Bratislavské Mraziarne, a.s., Trenčianska 53, 821 09 Bratislava, 3200 m2 (Ing. Krásny, 2003)

 • Rekonštrukcia rovných striech:
 • Gumon, Košická 6, 825 16 Bratislava, 1600 m2 (p. Horínek, 2003)

 • Letisko Poprad – hydroizolácia strechy:
 • Slovenská správa letísk, Letisko M.R. Štefánika, Bratislava, 800 m2 (Ing. Suchánková, 2004)

 • Izolovanie strechy:
 • ZEZ – Západoslovenské energetické závody, Tepláreň 2, Turbínová 3, Bratislava, 2600 m2 (invest. oddelenie, 2004)

 • Hydroizolácia strechy:
 • Rehabilitačné, školské a rekreačné stredisko, Rajecké Teplice Lúčna ulica 27, 800 m2 (Ing. Suchánková, 2004)

 • Hydroizolácia strechy:
 • Stavebné bytové družstvo Bratislava, Polianky 9, 3200 m2 (odd. správy, 2004)

 • Hydroizolácia strechy:
 • Intercom, Pod Brehmi 2, 841 03 Bratislava, 2400 m2 (riaditeľ, 2004)

 • Hydroizolácia strechy a oplech. strojovní, Švabinského 16,18:
 • Bytové družstvo Petržalka, Budatínska 1, 851 01 Bratislava, 1100 m2 (Ing. Ťapaj, 2004)

 • Hydroizolácia strechy:
 • SZB a NP , Istrijská 8 – 10, Bratislava, 1200 m2 (vlastníci bytov, 2004)

 • Oplechovanie a hydroizolácia strechy:
 • SVB a NP, Vazovova 13, 811 07 Bratislava, 800 m2 (vlastníci bytov, 2005)

 • hydroizolácie striech budovy 6,7,8, kotolňa:
 • STU v Bratislave, Účelové zariadenie 930 17, Gabčíkovo, 4000 m2 (p. Polaščin, 2005)

 • objekt: Bukovčana 13, hydroizolácie striech:
 • C – realitná agentúra, Bratislava, 1200 m2 (p. Pitra, 2005)

 • objekt: A. Mráza 9 –17, Hydroizolácia rovných striech:
 • Prvá ružinovská s.r.o., Mlynské Nivy 61, 827 11 Bratislava, 1300 m2 (Ing. Čapček, 2005)

 • Hydroizolácia strechy:
 • Slovenská správa ciest Bratislava, 800 m2 (invest. oddelenia, 2005)

 • Hydroizolácia rovných striech, Marečka 9:
 • C – realitná agentúra, Bratislava, 800 m2 (p. Pitra, 2005)

 • Hydroizolácia strechy, Hanulova 9 Bratislava:
 • Stavebné bytové družstvo Bratislava 4, Polianky 9, 1800 m2 (p. Potančok, 2005)

 • Hydroizolácia strechy:
 • Miestny úrad Devínska Nová Ves, Istrijská 49, Bratislava, 1100 m2 (miestny úrad, 2005)

 • Hydroizolácia rovných striech, objekt: Rezedova 3 v Bratislave:
 • Prvá ružinovská s.r.o., Mlynské Nivy 61, 827 11 Bratislava, 1100 m2 (Ing. Čapček, 2006)

 • Hydroizolácia rovných striech, objekt: J. Smreka 24 v Bratislave:
 • C – realitná agentúra, Bratislava, 1400 m2 (p. Pitra, 2006)

 • Hydroizolácia na pochôdznej streche nad suterénnými priestormi:
 • Výskumný ústav potravinársky, Priemyselná ulica 4, 824 75 Bratislava 26, 1200 m2 (riaditeľ, 2006)

 • Hydroizolácia strechy, klampiarske práce:
 • Slovenské národné divadlo HB, Gorkého ulica č. 2, 815 86 Bratislava, 2400 m2 (p. Letaši, 2006)

 • Oprava povlakovej hydroizolácie striech budov 2,3,5:
 • STU v Bratislave, Účelové zariadenie 930 17, Gabčíkovo, 3000 m2 (p. Polaščin, 2006)

 • Oprava hydroizolácie striech telocvične, jedálne:
 • Stredné odborné učilište elektrotechnické, Rybničná 59, 831 07 Bratislava, 3350 m2 (Ing. Bielovič, 2007)

 • Celoplošná oprava malých striech, lokálne opravy:
 • STU v Bratislava, Vazovová 5, 812 43 Bratislava, 1200 m2 (p. Stračinová, 2007)

 • Celoplošná oprava strechy AB rektorát:
 • STU v Bratislava, Vazovová 5, 812 43 Bratislava, 1800 m2 (p. Stračinová, 2007)

 • Izolácia a odvetranie strešného plášťa, objekt: Obchodná akadémia Pezinok:
 • Bratislavský samosprávny kraj, Bratislava, 3200 m2 (Ing. Čapček, 2007)

 • Oprava strechy Biocentra admin. budovy v Modre:
 • Výskumný ústav potravinársky, Priemyselná ulica 4, 824 75 Bratislava 26, 1600 m2 (p. Šmigrovský, 2007)

 • Hydroizolácia striech Štefana Králika 14,16:
 • Jozef Pitra – ARTIP J, Osuského 1/A, 851 03 Bratislava, 2800 m2 (p. Pitra, 2007)

 • Oprava hydroizolácie striech – spojovacie chodby:
 • STU v Bratislave, Účelové zariadenie 930 17, Gabčíkovo, 2400 m2 (p. Polaščin, 2007)

 • Izolácia a oprava dažď. zvodov - Objekt: SPŠCH, Račianska ulica Bratislava:
 • Bratislavský samosprávny kraj, Bratislava, 3600 m2 (Ing. Čapček, 2007)

 • Oprava strechy:
 • Domov mládeže, Račianska 80, 831 02 Bratislava, 1300 m2 (PhDr. Petrík, 2008)

 • Hydroizolácia strechy - objekt: Gymnázium Hubeneho Bratislava:
 • Bratislavský samosprávny kraj, Bratislava, 1200 m2 (Ing. Čapček, 2008)

 • Hydroizolácia strechy HB, Gorkého ul.:
 • Slovenské národné divadlo HB, Gorkého ulica č. 2, 815 86 Bratislava, 1100 m2 (p. Letaši, 2008)

 • Komplexná oprava strechy:
 • Spokojné Bývanie s.r.o., Toplianska 5, 821 02 Bratislava, 1800 m2 (vlastníci bytov, 2008)

 • Hydroizolácia striech, Horova 1,5,7:
 • Jozef Pitra – ARTIP J, Osuského 1/A, 851 03 Bratislava, 2500 m2 (p. Pitra, 2008)

 • Oprava hydroizolácie striech AB, učebne prakt. vyuč.:
 • Stredné odborné učilište elektrotechnické, Rybničná 59, 831 07 Bratislava, 2000 m2 (Ing. Bielovič, 2008)

 • Hydroizolácia striech kotoľňa, dielne:
 • STU v Bratislava, Vazovová 5, 812 43 Bratislava, 1200 m2 (p. Stračinová, 2008)

 • Oprava hydroizolácie striech garáže BC, strecha energobloku BC Modra:
 • Biocentrum, Kostolná 7, 900 01 Modra, 1700 m2 (p. Šmigrovský, 2008)

 • Oprava hydroizolácie striechy:
 • Anna Tahotná, ul. Národného povstania 57, 902 01 Pezinok, 400 m2 (p. Tahotná, 2009)

 • Hydroizolácia strechy Jesenského ulica:
 • Slovenské národné divadlo HB, Pribinova č. 17, 815 86 Bratislava, 1100 m2 (p. Letaši, 2009)

 • Spolu:     79 350 m2

  Okrem uvedených väčších objektov naša spoločnosť realizovala desiatky hydroizolačných prác na menších objektoch, ako sú rodinné domy, garáže, chatky, hospodárske budovy.  Odstraňovanie vlhkosti z budov - injektáž

 • Fy. Matlovič, Bratislava, Krajinská 4

 • Injektáž muriva

 • ACM aqua, color, metal, s.r.o., Stavebná 23, 974 01 Banská BystricaS

 • Injektáž budov a izolácie striech

 • p. Bogárová, Hamuliakovo

 • Injektáž rodinného domu

 • p. Kúkelová, Vígľašská 11, 851 07 Bratislava

 • Injektáž rodinného domu

 • p. Jaška, Poľovnícka 22, Bratislava

 • Injektáž

 • Mudr. Zbynek Ružička, Malobielska 11, Velký Biel

 • Sanácia + injekt

 • p. Česneková, Trnavská 184, 900 27 Bernolákovo

 • Injektáž

 • Dr. Zdražilová, Nová 61, 901 01 Malacky

 • Injektáž

 • Kultúrny dom Bzovská Lehôtka

 • Injektáž

 • p. Jozef Vašák, Záhorská Ves, Bratislava

 • Injektáž

 • p. Ján Gyermek, ul. 9 mája 4, Nová Dedinka

 • Injektáž

 • p. W. E. D Slovakia spol. s. r. o., 908 85 Brodské

 • Injektáž

 • p. Lipa, Bjorsonova 1, 811 05, Bratislava

 • Injektáž

 • p. Pavlík, Olšovského 50, Malacky

 • Injektáž


  Hydroizolácie a odstraňovanie vlhkosti z budov, montáž turbín LOMANCO

 • Riadenie letovej prevádzky, Letisko M. R. Štefánika, Bratislava

 • Hydroizolácia plochy striech budovy

 • Slovenská správa letísk, Letisko M. R. Štefánika, Bratislava

 • Oprava hydroizolácie striech obj. plničov

 • Hydrostav, a.s., areál Vrakuňa, Stavbárska 38, Bratislava

 • Oprava strechy

 • EZ - Elektrosystémy, Ružová dolina 10, Bratislava

 • Sanačné práce vysokonapäťových kobiek Slovnaft

 • ZEZ - Západoslovenské energ. závody, š.p., Tepláreň 2, Turbínova 3, Bratislava

 • Izolácia strechy, odvetranie zváračskej dielne a sanačné práce

 • Fy. Matlovič, Bratislava, Krajinská 4

 • Injektáž muriva

 • Správa a údržba domov Staré mesto, Obchodná 52, Bratislava

 • Hydroizolačné práce

 • PhDr. Ján Vágai, CSc., Ševčenkova 19/6, Bratislava

 • Hydroizolačné práce a sanačné práce

 • Rehabilitačné, školské a rekreačné stredisko, Rajecké Teplice, Lúčna ul. 27

 • Oprava strechy

 • p. Pavol Kubovič Tatranská 2, 841 06 Záhorská Bystrica

 • Injektáž, sanácia múrov

 • Kubovič Marián, Profi - servis, Galvániho ul., Bratislava

 • Izolácie plochých striech

 • Rekreačná chata DONOVALY - Strojová a traktorová stanica, Rovinka 324

 • Sanačné práce proti tlakovej a spodnej vode

 • GUMON, Košická 6, 825 16 Bratislava

 • Rekonštrukcia rovných striech

 • SORIA - GRAY, Reality Vysoká, s.r.o., Vysoká 14, 811 06 Bratislava

 • Hydroizolačné práce

 • MIKROCHEM Pezinok

 • Montáž bezmotorových turbín na výrobnú halu

 • RLP, Letisko M. R. Štefánika, Bratislava

 • Odvetrávanie budov radarovej stanice bezmotorovými turbínami na Veľkom Javorníku

 • OSPRAINVEST, Oskorušová 1, Bratislava

 • Sanačné práce, odvetranie výrobnej haly

 • Stavebné bytové družstvo BA II, 812 07 Bratislava

 • Hydroizolačné práce striech

 • Domov dôchodcov, Smolnická ul. Bratislava

 • Rekonštrukcia strechy

 • Domy, Hontianska 12 a 16, Bratislava

 • Rekonštrukcia pochôdzných strešných terás

 • ACM aqua, color, metal, s.r.o., Stavebná 23, 974 01 Banská BystricaS

 • Injektáž budov a izolácie striech

 • p. Bogárová, Hamuliakovo

 • Injektáž rodinného domu

 • p. Kúkelová, Vygľašská 11, 851 07 Bratislava

 • Injektáž rodinného domu

 • INTERCOM, Pod Brehmi 2, 841 03 Bratislava

 • Osadenie ventilačných turbín, sanačné práce proti tlakovej a spodnej vode

 • SAVERY, s.r.o., ČSL Parašutistov 21, 831 03 Bratislava

 • Izolácia podlahy v spojovacom tuneli

 • EL - TRAS, s.r.o., Hrubý Šúr 44, 925 25 Hrubý Šúr

 • Sanačné práce v obci Skalica na budove "Sokolovňa"

 • p. Holásek, Budovatešská, Smolenice

 • Sanačné práce

 • Bratislavské Mraziarne, a.s., Trenčianska 53, 821 09 Bratislava 2

 • Protiplesňový náter

 • p. Rudolf Fodor, Záhradná 17, 902 01 Pezinok

 • Sanačné práce proti tlakovej a spodnej vode

 • p. Ján Solovič, rátka 9, 811 03 Bratislava

 • Sanačné práce

 • CREDIT, p. Buková, Mierová ul, Bratislava

 • Odvetranie sociálnych zariadení a digestorov

 • KON- RAD, s.r.o., Česká 15, Bratislava

 • Sanačné práce

 • BYTOVÉ DRUŽSTVO Petržalka, Budatínska 1, 851 01 Bratislava

 • Hydroizolácia strechy a oplechovanie strojovní

 • Technický skúšobný ústav pôdohospodársky, SKTC - 106, 900 41 Rovinka

 • Sanačné práce

 • KOMPLEXA, Nové Zámky

 • Osádzanie LOMANCO bezmotorových turbín

 • p. Jozef GERGEĽ - HDG, Októbrova 682/61, 958 01 Partizánske

 • Sanačné práce

 • MAGISTRÁT hl. mesta SR Bratislavy, Primaciálne námestie, 814 99 Bratislava

 • Sanačné práce

 • p. Farkašová, Zelená 7, 900 28 Ivanka pri Dunaji

 • Sanačné práce

 • p. Jančová Marta, Pri starej prachárni 16, 831 06 Bratislava

 • Sanačné práce

 • p. Elexa, Tajovského 6, 811 04 Bratislava

 • Sanačné práce

 • REI spol. s r.o., Klincová 20, 821 08 Bratislava

 • Sanačné práce proti tlakovej a spodnej vode

 • TENZONA, a.s., Cintorínska 26, 811 08 Bratislava

 • Sanačné práce

 • Ing. Ľuboš Vražda, Lúčna 4, 900 27 Bernolákovo

 • Oprava izolácie terasy

 • SZB a NP, Istrijská 8-10, Bratislava

 • Hydroizolácie strechy

 • SVB a NP, Vazovova 13, 811 07 Bratislava

 • Oplechovanie a hydroizolácie strechy

 • C-realitná agentúra, Bratislava
  objekty:

  Radvanská 1, Bratislava
  Bukovčana 13, Bratislava
  Marečka 9, Bratislava
  Smreka 24, Bratislava
 • Hydroizolácia striech

 • Prvá ružinovská s.r.o., Mlynské Nivy 61, 827 11 Bratislava

 • Hydroizolácia striech

 • Stavebné bytové družstvo Bratislava 4, Polianky 9

 • Hydroizolácie strechy

 • p. Peter Poľný, Koprivnická 36, 841 01 Bratislava 42

 • Hydroizolačné práce múrov

 • MUDr. Vojtech Pálházy, Parcelná 1A, 821 06 Bratislava 214

 • Hydroizolácia drevených častí rodinného domu

 • STREDSTAV, Lichnerov 92, 903 01 Senec

 • Sanácia, injektácia

 • p. Zverbíková, Javorová 15, 925 28 Pusté Úľany

 • Injektácia

 • p. Vladimír Ondriš, Malé Leváre

 • Sanačné práce pivnice - chata č. 208

 • Dr. Szomolányi, Fialkové údolie 10, Bratislava

 • Sanačné práce

 • Ing. Čavojský, Drotárska 52, Bratislava

 • Sanačné práce pivničných priestorov

 • RENDL, s.r.o., Špitálska 8, Bratislava

 • Sanácia pivničných priestorov

 • IZING, spol. s r.o., Sebedražská cesta 1, Prievidza

 • Odvetranie sociálnych zariadení turbínami LOMANCO

 • ORTOMAG, Levická 7, 949 22 Nitra

 • Odvetranie turbínou LOMANCO

 • Ing. Peter Valacsai, Štvrtok na Ostrove 14

 • Odvetranie pivničných priestorov

 • Bytový podnik Podunajské Biskupice, Bratislava

 • Odvetranie sociálnych zariadení

 • p. Ján Gyermek, ul. 9. mája 4, Nová dedinka

 • Injektáž rodinného domu

 • p. Lipa, Bjornsonova 1, 811 05 Bratislava

 • Injektáž

 • p. Jaška, Poľovnícka 22, Bratislava

 • Injektáž

 • p. Pavlík, Olšovského 50, Malacky

 • Injektáž

 • Ing. Stanislav Srník, Brečtanova ul., Bratislava

 • Sanácia, hydroizolácia proti tlakovej vode

 • Ing. Baláž, Révova 8, 811 02 Bratislava

 • Sanácia, hydroizolácia terasy

 • p. Igor Pasek, Švabinského 10, Bratislava

 • Sanácia, hydroizolácia pivnice

 • p. Rudolf Husák, Zápotok 12, Šenkvice

 • Sanácia, hydroizolácia pivnice

 • p. Mária Radzová, Chalúpkova 11, 903 01 Senec

 • Osadenie svetlovodu ODL typu SV 10

 • Mudr. Zbynek Ružička, Malobielska 11, Velký Biel

 • Sanácia + injekt

 • Ing. Eva Peciarová, Špitálska, 811 08 Bratislava

 • Sanácia, hydroizolácia pivničných priestorov a sedlovej strechy

 • p. Česneková, Trnavská 184, 900 27 Bernolákovo

 • Injektáž

 • p. Oláhová, Medzierska 13, Bratislava

 • Sanácia, hydroizolácia proti tlakovej vode a priesakom

 • Dr. Zdražilová, Nová 61, 901 01 Malacky

 • Sanácia + injektáž, hydroizolácia pivnice

 • Bratislavský samosprávny kraj, Bratislava
  objekt:

  Obchodná akadémia Pezinok
 • Izolácia a odvetranie strešného plášťa

 • Bratislavský samosprávny kraj, Bratislava
  objekt:

  SPŠCH, Račianska ulica, Bratislava
 • Izolácia strešného plášťa a oprava dažďových zvodov

 • Výskumný ústav potravinársky, Bratislava

 • Senácia, izolácia Hyprufe

 • Bytofond Nové Mesto, Hálková 11, Bratislava

 • Senácia vlhkých múrov, izolácia podlahy Febond SBR


  LOMANCO montáž

 • ZEZ - Západoslovenské energ. závody, Turbínova 1, Bratislava

 • Odvetranie zváračskej dielne

 • RLP SR, Letisko M. R. Štefánika, Bratislava

 • Odvetranie dvojplášťovej strechy turbínami Lomanco

 • OSPRAINVEST, Rovinka

 • Odvetranie výrobnej haly

 • INTERCOM, Pod Brehmi 2, 841 03 Bratislava

 • Osadenie turbín Lomanco v počte 5 ks

 • CREDIT, p. Buková, Mierová ul 64, Bratislava

 • Odvetranie sociálnych zariadení a digestorov

 • IZING, spol. s r.o., Sebedražská cesta 1, Prievidza

 • Montáž 4 kusov turbín BIB 14

 • ORTOMAG, Levická 7, 949 22 Nitra

 • Odvetranie turbínou LOMANCO

 • Ing. Peter Valacsai, Štvrtok na Ostrove 14

 • Odvetranie pivničných priestorov

 • Bytový podnik Podunajské Biskupice, Bratislava

 • Odvetranie sociálnych zariadení

 • Bratislavský samosprávny kraj, Bratislava
  objekt:

  Gymnázium Ivana Horvátha, Bratislava
 • Montáž turbín LOMANCO

 • GAMAPEKÁREŇ, Plavecký Štvrtok č. 250

 • Dodávka a montáž turbíny Lomanco

 • Univerzita Komenského, rektorát, Šafárikovo nám. 6, Bratislava

 • Odvetranie potrubia v priestore jedálne na I. N. P.

 • DIST - AC spol. s. r. o., Prievidzká 53, 972 01 Bojnice

 • Odber 3 ks turbín BIB 12

 • STRESTAV, Hrobákova 14, 851 02, Bratislava
  objekt:

  SEMICONDUCTOR Piešťany
 • 20 ks turbín GT 12

 • Ing. Ružovič - stavebné práce, Centrum 48/136, 018 41 Dubnica nad Váhom

 • Odber 28 ks turbín GT 12

 • DIAMANT mos spol. s. r. o., Kozmonautov 414, Stará Turá

 • Odber 6 ks turbín BIB 14


  Hydroizolácie striech

 • Riadenie letovej prevádzky, Letisko M. R. Štefánika, Bratislava

 • Hydroizolácia plochy striech budovy

 • Slovenská správa letísk, Letisko M. R. Štefánika, Bratislava

 • Oprava hydroizolácie striech obj. plničov

 • Hydrostav, a.s., areál Vrakuňa, Stavbárska 38, Bratislava

 • Oprava strechy

 • ZEZ - Západoslovenské energ. závody, š.p., Tepláreň 2, Turbínova 3, Bratislava

 • Izolácia strechy

 • Rehabilitačné, školské a rekreačné stredisko, Rajecké Teplice, Lúčna ul. 27

 • Oprava strechy

 • GUMON, Košická 6, 825 16 Bratislava

 • Rekonštrukcia rovných striech

 • Stavebné bytové družstvo Bratislava 4, Polianky 9

 • Hydroizolačné práce striech

 • INTERCOM, Pod Brehmi 2, 841 03 Bratislava

 • Hydroizolácia strechy

 • Bratislavské Mraziarne, a.s., Trenčianska 53, 821 09 Bratislava 2

 • Hydroizolácia strechy

 • BYTOVÉ DRUŽSTVO Petržalka, Budatínska 1, 851 01 Bratislava

 • Hydroizolácia strechy a oplechovanie strojovní

 • SZB a NP, Istrijská 8-10, Bratislava

 • Hydroizolácie strechy

 • SVB a NP, Vazovova 13, 811 07 Bratislava

 • Oplechovanie a hydroizolácie strechy

 • C-realitná agentúra, Bratislava
  objekty:

  Švantnerova 9 - 13, Bratislava
  Bukovčana 13, Bratislava
  Marečka 9, Bratislava
  Smreka 24, Bratislava
 • Hydroizolácia striech

 • Prvá ružinovská s.r.o., Mlynské Nivy 61, 827 11 Bratislava

 • Hydroizolácia striech

 • Bratislavský samosprávny kraj, Bratislava
  objekt:

  Obchodná akadémia Pezinok
 • Izolácia a odvetranie strešného plášťa

 • Bratislavský samosprávny kraj, Bratislava
  objekt:

  SPŠCH, Račianska ulica, Bratislava
 • Izolácia strešného plášťa a oprava dažďových zvodov

 • Bratislavský samosprávny kraj, Bratislava
  objekt:

  Gymnázium Hubeneho, Bratislava
 • Hydroizolácia strechy

 • Slovenská správa ciest, Bratislava

 • Hydroizolácia strechy

 • Miestny úrad Devínska Nová Ves, Istrijská 49, Bratislava

 • Hydroizolácia strechy

 • p. Páleník František, Markušova 17, 902 01 Pezinok

 • Hydroizolácia strechy

 • STU Bratislava, účelové zariadenie, 930 17, Gabčíkovo

 • Hydroizolácia strechy

 • Technický a skúšobný ústav poľnohospodársky, SKTC - 106

 • Hydroizolácia strechy


  Montáž svetlovodov ODL

 • p. Mária Radzová, Chalúpkova 11, 903 01 Senec

 • Osadenie svetlovodu ODL typu SV 10 + NT 20

 • p. LEDNÁR, Langsfeldova 22, Bratislava

 • Osadenie svetlovodu ODL typ SV 14 s presvetlením

 • MUDr. Peter Lukáč, Kalinkovo

 • Osadenie svetlovodu ODL typ SV 14 s presvetlením

 • Ing. Štefan CZUCZ, Pomlejská ulica, Šamorín

 • Osadenie svetlovodu ODL typ SV 14

 • IREX, Ing. Vančo, Baušelova 9, 821 04 Bratislava

 • Osadenie svetlovodu ODL typ SV 14 + NT 20

 • Oliver Brunovský, Líščie údolie 157, Bratislava

 • Osadenie svetlovodu ODL typ SV 14 so svietidlom      a ďalší a ďalší spokojní zákazníci,....

  Časť z prác u zálazníkov sme pre vás pripravili k nahliadnutiu v galérii.


   

  MAJSTRI STAVEBNEJ TECHNOLÓGIE

  © TTITAN, s.r.o., 2003-2018
  Akékoľvek kopírovanie a rozširovanie obsahu stránok je dovolené len s písomným suhlasom firmy TTITAN, s.r.o.